Michelangelo Naddeo

daily_magyar_naddeo
Michelangelo Naddeo, Italian researcher, believes that the first civilization in Europe had already appeared in the Neolithic and it belonged to the ancient people living in the Carpathian Basin, the Hungarians.”

“Michelangelo Naddeo, olasz kutató, hiszi, hogy Európa legelső civilizációja, amely már az újkőkorban megjelent, azon ősi nép civilizációja volt, amely a Kárpát-medencében élt, ők pedig a magyarok.”

..nice reading, new theory, can be read herehere and here.

“My opinion is that the Finns are descendants of those Hungarian “adventurers” that, according to the Metropolitan Museum of Art, in the middle of the 2nd millennium B.C., brought the bronze technologies to Denmark and Scandinavia.” ~ Michelangelo Naddeo

“Nekem az a véleményem, hogy a finnek leszármazottjaik azoknak a “kalandozó” magyaroknak, akik, a Mthat, according to the Metropolitan Művészeti Múzeum szerint, i.e. a 2. évezred közepén behozták a bronz technológiát Dániába és Skandináviába.” ~ Michelangelo Naddeo


“Let me define “Hungarian”: Hungarian is a population that from its emergence in Old Europe (Pannonici) through its migration to Central Asia (Arsi and Pazyryki) and back to the arrival in Europe (Sarmatians, Avars and Magyars) maintained its cultural DNA unchanged. The main genes of their cultural DNA were: matriarchy, democracy, egalitarianism and peace loving society: these features make the Hungarians easy recognizable and unconnectable to any other civilization having appeared in history.” ~ MN

“Hadd értelmezzem mit jelent a “magyar”. A magyar egy olyan nép, amely az Óeurópában (Pannóniai népként) való felbukkanásától kezdve, Közép-ázsiai vándorlásán keresztül (mint arsi és paziriki népek) Európába való visszatértéig (mint szarmata, avar és magyar népek) változatlanul megőrizte saját kulturális DNS-ét. A kulturális DNS-ük főbb génjeik pedig: matriarchális társadalom, demokrácia, egyenlőség és békeszeretet: ezek a tulajdonságok teszik a magyarokat könnyen felismerhetővé és nem kapcsolhatóvá semmilyen más civilizációhoz, amely a történelem során megjelent.” ~ MN


Videos (in English followed by Hungarian translation) here, here and here.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.