Hungarian vs. Mongolian

Words and phrases that are very similar in Hungarian and Mongolian – Szavak és kifejezések, amelyek nagyon hasonlóak a magyar és mongol nyelvben

nap

daily_magyar_11_21
Hungarian – Mongolian
nap [ˈnɑp] – нар [ˈnɑr]
 
nap – sun; day
Advertisements

Michelangelo Naddeo

daily_magyar_naddeo
Michelangelo Naddeo, Italian researcher, believes that the first civilization in Europe had already appeared in the Neolithic and it belonged to the ancient people living in the Carpathian Basin, the Hungarians.”

“Michelangelo Naddeo, olasz kutató, hiszi, hogy Európa legelső civilizációja, amely már az újkőkorban megjelent, azon ősi nép civilizációja volt, amely a Kárpát-medencében élt, ők pedig a magyarok.”

..nice reading, new theory, can be read herehere and here.

“My opinion is that the Finns are descendants of those Hungarian “adventurers” that, according to the Metropolitan Museum of Art, in the middle of the 2nd millennium B.C., brought the bronze technologies to Denmark and Scandinavia.” ~ Michelangelo Naddeo

“Nekem az a véleményem, hogy a finnek leszármazottjaik azoknak a “kalandozó” magyaroknak, akik, a Mthat, according to the Metropolitan Művészeti Múzeum szerint, i.e. a 2. évezred közepén behozták a bronz technológiát Dániába és Skandináviába.” ~ Michelangelo Naddeo


“Let me define “Hungarian”: Hungarian is a population that from its emergence in Old Europe (Pannonici) through its migration to Central Asia (Arsi and Pazyryki) and back to the arrival in Europe (Sarmatians, Avars and Magyars) maintained its cultural DNA unchanged. The main genes of their cultural DNA were: matriarchy, democracy, egalitarianism and peace loving society: these features make the Hungarians easy recognizable and unconnectable to any other civilization having appeared in history.” ~ MN

“Hadd értelmezzem mit jelent a “magyar”. A magyar egy olyan nép, amely az Óeurópában (Pannóniai népként) való felbukkanásától kezdve, Közép-ázsiai vándorlásán keresztül (mint arsi és paziriki népek) Európába való visszatértéig (mint szarmata, avar és magyar népek) változatlanul megőrizte saját kulturális DNS-ét. A kulturális DNS-ük főbb génjeik pedig: matriarchális társadalom, demokrácia, egyenlőség és békeszeretet: ezek a tulajdonságok teszik a magyarokat könnyen felismerhetővé és nem kapcsolhatóvá semmilyen más civilizációhoz, amely a történelem során megjelent.” ~ MN


Videos (in English followed by Hungarian translation) here, here and here.

 

Hungarian vs. Mongolian #3

daily_magyar_2016_07_08

gyalog [ˈɟɑlog] – by foot; on foot – пешком
явган [ˈjavgan] – by foot; on foot – пешком
jalan [ˈjalan] – by foot; on foot  – пешком
yayan [ˈjajan] – by foot; on foot  – пешком
жаяу [ˈʒɑjɑʉ] – by foot; on foot  – пешком

gyalog menni – to go by foot – идти пешком (Hungarian)
явгаар явах – to go by foot – идти пешком (Mongolian)
mennä jalan – to go by foot – идти пешком (Finnish)
yayan gitmek – to go by foot – идти пешком (Turkish)
жаяу баруға – to go by foot – идти пешком (Kazakh)

Hungarian vs. Mongolian #2

fénykép – valokuva – гэрэл зураг – photograph
fény – valo – гэрэл – light
kép – kuva – зураг – picture
(Hungarian – Finnish – Mongolian – English)

..even though ‘photograph’ comes from Greek still a lot of languages rather kept the word “photograph” and only a few translated it 😀
‘photograph’ comes from the Greek φῶς (phos), which means “light”, and γραφή (graphê), which means “drawing”.