locsolóvers

daily_magyar_2016_03_28

There is a lot of sprinkling poems, but this one is the traditional one, that everyone knows. 🙂

locsolóvers [ˈlotʃoloːvɛrʃ] – sprinkling poem
locsoló [ˈlotʃoloː] – sprinkler (boy)
locsolni [ˈlotʃolni] – to sprinkle

húsvéthétfő [ˈhuːʃveːt heːtføː] – Easter Monday
hímes tojás [ˈhiːmeʃtojaːʃ] – decorated Hungarian Easter egg

°

On Easter Monday the girls must be sprinkled, because they are flowers, and as those, they need water to stay fresh, healthy and beautiful. 🙂
So the boys come to the girl’s house and the girl opens the door. The boy has to recite a sprinkle-poem (locsolóvers) ending with the question “Szabad-e locsolni? (May I sprinkle?)”, in order to ask for permission from the girl that he can sprinkle her. If the girl likes the poem, she says “Szabad (locsolni).” (you may sprinkle) and then the boy sprinkles her with a glass of water, bucket of water, perfume or anything.

After that the girl may or may not kiss the boy on his face and gives the boy a decorated-egg (hímes tojás), chocolate or nowadays also money. Then the girl invites the boy into their house and offers him food, cakes and something to drink. The boy stays there for a while and then leaves to visit an other girl. 🙂

You can read more about the Hungarian Easter traditions herehere and here.

Advertisements

Lengyelország

daily_magyar_2016_03_17
Lengyelország 
[ˈlɛnɟɛlorsaːɡ] – Poland
lengyel [ˈlɛnɟɛl] – Polish
ország [ˈorsaːɡ] – country; land
 
lengyen [ˈlɛnɟɛn] – Polish (old-Hungarian word)
lęndzšanь – old East-Slavic word, means “dweller of wasteland/virgin-soil”

1848. március 15.

daily_magyar_2016_03_15

The Hungarian Revolution and War of Independece of 1848/49 started on the 15th of March in 1848. Nowadays it is a national holiday, celebrated all across the country every year with interesting programs and commemoration venues in every major and minor city in Hungary.
This holiday is also commemorated in the Slovakian, Romanian, Serbian and Ukrainian cities, where Hungarians live… but it’s not a public holiday, so we must go to work… and celebrate after.

forradalom – revolution
szabadságharc [ˈsɑbɑdʃːaːɡhɑrts] – war of independence
szabadság [ˈsɑbɑdʃːaːɡ] – liberty; freedom
szabad  [ˈsɑbɑd]
1) free; open; vacant; unoccupied
2) allowed

harc [ˈhɑrts] – battle; fight
nemzeti – national; vernacular
nemzet – nation
dal – song
vértanú [ˈveːrtɑnuː] – martyr
vér [ˈveːr] – blood
tanú [ˈtɑnuː] – witness

“Esküszünk, hogy rabok tovább
nem leszünk!”

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc The Hungarian Revolution of 1848/49.

Nemzeti dalNational Song

Mit kíván a magyar nemzet. (12 pont) – What the Hungarian nation wants. (12 points).

Az aradi vértanúkThe 13 Martyrs of Arad.

Hungarian vs. Khanty #3


Йӧӈк уйӓ, тӛлӛӽ лӓнӛ, тӓрӛмт ӄулт отьљылтәлт.
[Khanty (Vakh dialect)]
Jönk ujä téléh lӓné tӓrémt kult otyljiltelt. [Khanty (Vakh dialect)]
A jég alatt télen eleven halak úszkálnak. [Hungarian]
Jään alla talvella elävät kalat uiskentelevat. [Finnish]
Jää all talvel elavad kalad ujuvad. [Estonian]

Under the ice , at winter, vivid fishes swim about. [Literally]
In wintertime vivid fishes swim about under the ice. [English]

°

йӧӈк уйӓ [ˈjӧnk ujä] – jég alatt – jään alla – jää all – under the ice
йӧӈк [ˈjӧnk] – jég – jää – jää – ice
уйӓ [ˈujä] – alatt – alla – all – under; below

тӛӆ [ˈteːɬ] – tél [ˈteːl] – talvi – talv – winter
тӛлӛӽ лӓнӛ [ˈteːɬeːh läneː] – télen [ˈteːlen] – talvella – talvel – at winter; in wintertime

уӆты [ˈuɬti]  élni – elää – elama – to live
.. – élő [ˈeːløː] – elävä – elav – living
тӓрӛмт [ˈtärémt] – eleven – elävä – elav – living; vital; vivid

ӄул [ˈkul] – hal – kala – kala – fish
ӄулт [ˈkult] – halak – kalat – kalad – fishes

усьты [ˈusti] – úszni [ˈuːsni] – uida – ujuma – to swim
.. – úszkálni [ˈuːskaːlni] – uiskennella – ujuda – to swim around/about
отьљылтәлт [ˈotyljiltelt] – ők úszkálnak – he uiskentelevat – nemad ujuvad – they swim around/about

(Khanty – Hungarian – Finnish – Estonian – English)

Thanx for the help with Khanty, Vitaliy S.! 🙂

A teve fohásza

Romhányi József – A teve fohásza (The camel’s prayer)

Monoton
üget a süppedő homokon
a sivatag lova,
a tétova teve
tova.
Hátán rezegve
mozog a
rozoga
kúp
alakú púp.
A helyzete nem szerencsés.
Apró, szemcsés
homokkal telve
a füle, a nyelve.
Sóvár szeme egy kutat
kutat.
Még öt-hat nap
kullog, baktat.
Az itató tava távol,
S oly rettentő messze meg az oázis.
Erre utal az alábbi fohász is:

– Tevék ura!
Te tevél engem tevévé eleve,
teveled nem ér fel tevefej tétova veleje.
Te terved veté a tevevedelő tavat tavaly távol,
de tévednél, vélvén,
vén híved neved feledve
elvetemedve
vádol.
Nem! Vidd te tevelelkem hovatovább tova,
mivel levet – vert vederbe
feltekerve – nem vedelve
lett betelve
a te tevéd szenvedelme.
Te nevedbe
legyen eme
neveletlen tevetetem
eltemetve!

S evezzevel ava teve
levelkévét kivilevelhevelteve.

The poem was written by its reader in the video, József Romhányi.
(Romhányi, a rímhányó – Romhányi, the rhyme-spitter)

bőrig ázni

daily_magyar_2016_03_01
bőrig ázni [ˈbøːrig aːzni] – to get wet through; to get soaked
[Literally::: to get soaked to one’s skin]

szarrá ázni [ˈsɑrːaː aːzni] – to get wet through; to get soaked (vulgar slang)
[Literally::: to get soaked to shit]

°

bőrig ázva – soaking wet; wet through
[E.g.::: Bőrig ázva sétáltam haza a városból. – I walked home from the town soaking wet.]

bőrig ázott – (got) soaking wet; (got) wet through
[E.g.::: Kata bőrig ázott az esőben. – Kate got soaking wet in the rain.]

átázott – wet through
átázni – to get soaked; to soak through; to get wet through