Hungarian tongue twisters

Magyar nyelvtörők

megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért

daily_magyar_2016_04_15
One of the longest Hungarian words, ”megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért” means something like “due to your (plural) repeatedly not being possible to be desecrated”. But here I decomposed it to its individual parts, so that you can see how it was composed. 🙂

megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért – due to your (plural) cannot-be-desecratednessoussings
megszentségteleníthetetlenségeskedéseitek – your (plural) cannot-be-desecratednessoussings
megszentségteleníthetetlenségeskedéseit – his/her cannot-be-desecratednessoussings (accousative)
megszentségteleníthetetlenségeskedései – his/her cannot-be-desecratednessoussings 🙂
megszentségteleníthetetlenségeskedése – his/her cannot-be-desecratednessoussing 🙂
megszentségteleníthetetlenségeskedés – cannot-be-desecratednessoussing 🙂
megszentségteleníthetetlenséges – cannot-be-desecratednessous 🙂
megszentségteleníthetetlenség – cannot-be-desecratedness 🙂
megszentségteleníthetetlen – somebody/something that cannot be desecrated
megszentségteleníthet – he/she might desecrate something
megszentségtelenít – he/she desecrates something
szentségtelenít – he/she is desecrating something
szentségtelen – unholy
szentség – sainthood; holiness
szent – saint (noun); holy (adjective)

daily_magyar_2016_08_11_bart

Advertisements

A teve fohásza

Romhányi József – A teve fohásza (The camel’s prayer)

Monoton
üget a süppedő homokon
a sivatag lova,
a tétova teve
tova.
Hátán rezegve
mozog a
rozoga
kúp
alakú púp.
A helyzete nem szerencsés.
Apró, szemcsés
homokkal telve
a füle, a nyelve.
Sóvár szeme egy kutat
kutat.
Még öt-hat nap
kullog, baktat.
Az itató tava távol,
S oly rettentő messze meg az oázis.
Erre utal az alábbi fohász is:

– Tevék ura!
Te tevél engem tevévé eleve,
teveled nem ér fel tevefej tétova veleje.
Te terved veté a tevevedelő tavat tavaly távol,
de tévednél, vélvén,
vén híved neved feledve
elvetemedve
vádol.
Nem! Vidd te tevelelkem hovatovább tova,
mivel levet – vert vederbe
feltekerve – nem vedelve
lett betelve
a te tevéd szenvedelme.
Te nevedbe
legyen eme
neveletlen tevetetem
eltemetve!

S evezzevel ava teve
levelkévét kivilevelhevelteve.

The poem was written by its reader in the video, József Romhányi.
(Romhányi, a rímhányó – Romhányi, the rhyme-spitter)

You’ve got to love Hungarian! :D #49

daily_magyar_07_07

A törött török tőrök toroktörők. [ɑ ˈtørøtː ˈtørøk ˈtøːrøk ˈtoroktørøːk]
– The broken Turkish daggers are throat-breakers.

°

tört [ˈtørt] – broken
törött [ˈtørøtː] – broken
törni [ˈtørni] – to break
tör [ˈtør] – he/she/it is breaking
törők [ˈtørøːk]
1) people, that break something (plural)
2) some things, that are used to break something
[e.g.: csonttörők – bone-breakers]

török [ˈtørøk]
1) Turk (person)
2) (singular only) Turkish (language)
3) I am breaking; I will break

tőr [ˈtøːr] – dagger
tőrök [ˈtøːrøk] – daggers
torok [ˈtorok] – throat

°

toroktörő törött török tőrök [ˈtoroktørøː ˈtørøtː ˈtørøk ˈtøːrøk]
– throat-breaker broken Turkish daggers

tettetett

daily_magyar_2016_08_19
Te tetted e tettetett tettet, te tettetett tettek tettese, te!
– You did this pretended act, you, doer of pretended acts, you!

The sentence is actually in eszperente (not esperanto).
Eszperente is a Hungarian language game, in which only the vowel e is allowed to use, but one must still speak CORRECT Hungarian. 😉

°

te – you
tenni – to do
tetted – you did
e; ez; eme – this
tettetett – pretended
tettetni – to pretend
tett – act
tettet
1) act (in accusative)
2) he/she/it pretends

tettek – acts
tettes – cuplrit; delinquent; offender; doer

° °

Hungarian dictionaries use the Third preson singular form of the verbs (e.g. tettet), because from them one can easily learn/deduce how the particular verb is conjugated. The verbs however are in the form “tettetni”, where “-ni” is the sign of “infinitive”.

So the verb tettetni (to pretend) is conjugated as:::
1. tettetek (I pretend)
2. tettetsz (you pretend)
3. tettet (he/she/it pretends)

1. tettetünk (we pretend)
2. tettettek (you pretend)
3. tettetnek (they pretend)

But, in the sentence in the picture “tettet” is not the third person singular form of the verb “tettetni”, but the accusative form of the word “tett”. Have fun with Hungarian! 😛

Hungarian tongue twisters #11

(this one is rather a difficult sentence than a tongue twister)

Vasárnap este buli lesz, ha eső lesz, nem lesz, ha nem lesz, lesz.

There is going to be a party on Sunday, if it is raining there won’t be one, if it isn’t there will be one.

vasárnap – Sunday
este – night
buli; zsúr; mulatság; ünnepély; parti – party
ha – if
eső – rain
(Literally::: faller / something that falls)
lenni – to be
lesz – to become; to will be

mulatni – to have fun; to be amused; to enjoy oneself
ünnepelni – to celebrate
esni
1) to fall
2) (impersonal) to rain
(e.g.: Esik az eső. – It is raining.)
3) to make somebody feel somehow
(e.g.: Hogy esne neked, ha…? – How would you like/feel if …?)
(e.g.: Jól esett az ebéd. – approx. The lunch was good.)
4) to happen
(e.g.: Úgy esett, hogy … – It happened that …)

Hungarian tongue twisters #10

Azt mondták a hatalmasok: akinek hat alma sok, az már elég hatalmas ok, hogy ne legyen hatalma sok!

The powerful/mighty said, that the people for whom six apples are a lot, that is already a huge reason why they shall not be powerful/mighty.

mondani – to say; to tell
hatalmas
1) huge
2) powerful; mighty

aki – who; that
hat – six
alma – apple
sok – a lot; lot of; much; many
az – that
már – already; yet
elég – enough
ok – reason; cause
hogy – so that; so; that
ne legyen – shall not be
mindenható – almighty
sokk – shock
ez – this
hogy?; hogyan? – how?

because – mert; azért, … mert; mivel
because of that – amiatt
because of this – emiatt
particular – bizonyos

Hungarian tongue twisters #9

daily_magyar_2017_03_03
Mit sütsz, kis szűcs? Tán sós húst sütsz, kis szűcs?
[ˈmit ʃyts kiʃ syːtʃ taːn ʃoːʃ huːʃt ʃyts kiʃ syːtʃ]

What are you baking/roasting/frying little furrier? Perhaps you’re roasting some salty meat, little furrier?

mi [ˈmi]
1) we; us
2) what?
[e.g.: Mi van a kezedben? What is in your hand?]

mit? [ˈmit]
1) what? (accusative)
Mit gondolsz? What do you think?
2) why?
[e.g.: Mit szórakozol velem? Why (the hell) are you messing with me?]

sütni [ˈʃytni]
1) to bake
2) to roast
3) to shine (mainly the Sun)

kis; kicsi [ˈkiʃ / kitʃo] – little; small
szűcs [ˈsyːtʃ] – furrier; skinner
tán; talán [ˈtaːn / talaːn] – perhaps; maybe
[ˈʃoː] – salt
sós [ˈʃoːʃ] – salty
hús [ˈhuːʃ] – meat; flesh

cukor [ˈtzukor] – sugar
cukros [ˈtzukroʃ] – sugary; sugared
édes [ˈeːdeʃ] – sweet